Intense Grip

INTENSE GRIP מצטיין בעוצמת הדבקה וביכולת לנקות אותו בקלות. הדבק הטבעי לכדוריד בעל עוצמת ההדבקה החזקה מאפשר לך שליטה מדויקת בכדור. אנו דואגים באמצעות INTENSE GRIP לתוספת לה אתה זקוק כשחקן על מנת להפעיל את היכולת הספורטיבית שלך במלואה Your benefit for Sport. הדבק לא מזיק לעור ואינו מכיל קולופוניום.

About

אנו מספקים את כל מוצרי הכדוריד. SPORTADD מתמחה בין היתר במוצרים לכדוריד. אנו מציעים לצד INTENSE GRIP, דבק הכדוריד הטבעי שאינו מכיל קולופוניום לטיפול מושלם בכדור, את INTENSE CLEAN, קו מוצרים לניקוי בקלות של רצפת האולם.

Intense Clean

לא ניתן למנוע את השארות שאריות הדבק על הידיים לאחר המשחק. אנו ממליצים על השימוש ב-Cleaning Wipes היחידות במינן על מנת שלא ייווצר לכלוך על הדלתות, חדרי ההלבשה וכו'. הן ינקו ללא בעיה את שאריות הדבק מהידיים לפני שייווצר מהן לכלוך. INTENSE CLEAN מנקה דבק ולכלוך קשה אחר ללא בעיות מרצפת האולם בלא לשרוט אותה.

Official Partners

The french world champions choose sportadd, what about you?