About

D שייכת לקבוצת החברות Sportpaint, לשעבר Con-Sport. אנחנו מתמחים מזה שנים רבות בכדוריד, בדבק ובמוצרי ניקיון. אנו מציעים לצד INTENSE GRIP, דבק הכדוריד הטבעי שאינו מכיל קולופוניום לטיפול מושלם בכדור, את INTENSE CLEAN, קו מוצרים לניקוי בקלות של רצפת האולם. הידע המקצועי שלנו מהווה בסיס לפיתוח מוצרים חדשניים. אנו מציעים באמצעות INTENSE GRIP תוספת לה זקוק השחקן על מנת להפעיל את היכולת הספורטיבית שלו במלואה. אנו דואגים באמצעות INTENSE CLEAN לניקיון ללא בעיות לאחר המשחק לכן המוקד שלנו הוא YOUR BENEFIT FOR SPORTS